Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hala Mistrů války

24. 5. 2009

ObrazekCísař si nepřál žádné barbarské války mezi gildami, taže vytvořil funkci Pána válek. Jeho prací je dohlížet na to, aby všechny bitevní války probíhaly podle pravidel. Taktéž musí zdokumentovat všechny války. S každým rozšířením místnosti Pána válek můžete uložit 2 reportů z válek gildy a 10 dalších reportů z bitev členů gildy a potřebujete 1 hodin méně pro jejich zdokumentování.

 

ObrazekHala Mistrů války

Vypadá to, že tvoje gilda má asi největšího válečného štváče široko daleko. Zlým zrakem sleduje každého, kdo vstoupí do jeho místnosti a ujišťuje se, že příchozí bude následovat válečný kodex A.L.E.X. Na konci mistosti jsou dveře do dvou místností - jedna je označena nápisem `Gildovní bitvy`, druhá je naplněna svitky s reporty z bitev v aréně jiných členů gildy.

 

 

 

Gildovní bitvy

Tiše drží kodex gildovních válek A.L.E.X a ukazuje na stránku s pravidly:
I. Císař vyžaduje, aby gilda  bojovala s gildou, která má maximálně dvakrát více členů, než má ona.
II. Císař vyžaduje, aby gilda Battalion bojovala s gildou, která má minimálně poloviční počet členů než má ona.
III. Císař vyžaduje, aby gilda bojovala jen s gildami, které mají průměrnou úroveň maximálně 5 úrovní pod její.
IV. Císař vyžaduje, aby oba gildovní mistři válek vybrali gladiátory, kteří se budou bitvy účastnit.
V. Císař požaduje, aby jako vítězové byli vyhlášeni gladiátoři, kteří již nemají protivníka.
VI. Císař vyžaduje, aby zkušený medik byl poslán k poražené gildě okamžitě po ukončení soubojů a aby vítězná gilda obdržela přiměřený podíl z gildovního zlata poražené gildy.
AVE CÍSAŘ!

Zprávy z boje

Pán válek je obzvláště potěšen, když přijdou nové zprávy z Arény. Vystřihuje všechny zprávy o soubojích členů gildy, které jsou zveřejňovány v Roman Arena Gazette (tm) a třídí je podle jejich data. Zahazuje staré reporty, protože ve své místnosti má aktuálně místo jen pro 60 reportů.