Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na této stránce se dozvíte jak často dosahuji malých vítězstvích v počtu získané slávy, soubojů, výtězných soubojů, získaných peněz atd.

 

Liga venkovských zápasníků (levl 1-9)

1.8. 1000 získaného zlata v aréně
2.8. 100 soubojů
2.8. 1000 slávy
2.8. 100 vyhraných soubojů
2.8. 5.000 získaného zlata v aréně
3.8. 10.000 získaného zlata v aréně
3.8. 10.000 celkem vyděláno zlata v aréně
4.8. 11.000 získaného zlata v aréně
4.8. 11.000 celkem vyděláno zlata v aréně
5.8. 15.000 získaného zlata v aréně
5.8. 15.000 celkem vyděláno zlata v aréně
5.8. 16.000 získaného zlata v aréně
6.8. 2.000 slávy
6.8. 200 soubojů
6.8. 20.000 získaného zlata v aréně
6.8. 20.000 celkem vyděláno zlata v aréně
7.8. 200 vyhraných soubojů
7.8. 23.000 získaného zlata v aréně
7.8. 23.000 celkem vyděláno zlata v aréně
8.8. 25.000 získaného zlata v aréně
8.8. 25.000 celkem vyděláno zlata v aréně
8.8. 27.000 získaného zlata v aréně
8.8. 27.000 celkem vyděláno zlata v aréně
9.8. 300 soubojů
9.8. 30.000 získaného zlata v aréně
9.8. 30.000 celkem vyděláno zlata v aréně
9.8. 300 vyhraných soubojů
10.8. 33.000 získaného zlata v aréně
10.8. 32.000 celkem vyděláno zlata v aréně
11.8. 35.000 získaného zlata v aréně
11.8. 35.000 celkem vyděláno zlata v aréně
13.8. 40.000 získaného zlata v aréně
13.8. 40.000 celkem vyděláno zlata v aréně
13.8. 400 soubojů
13.8. 41.000 získaného zlata v aréně
13.8. 41.000 celkem vyděláno zlata v aréně

Liga ukázkových soubojů ( levl 10-19)

15.8. 50.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.8. 10.000 získaného zlata v Circus Turma
15.8. 60.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.8. 20.000 získaného zlata v Circus Turma
16.8. 70.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.8. 30.000 získaného zlata v Circus Turma
16.8. 100 soubojů v Circus Turma
16.8. 30.000 způsobených zranění
17.8. 80.000 celkem vyděláno zlata v arénách
17.8. 40.000 získaného zlata v Circus Turma
22.8. 90.000 celkem vyděláno zlata v arénách
22.8. 50.000 získaného zlata v Circus Turma
22.8. 100.000 celkem vyděláno zlata v arénách
23.8. 60.000 získaného zlata v Circus Turma
23.8. 110.000 celkem vyděláno zlata v arénách
24.8. 70.000 získaného zlata v Circus Turma
25.8. 120.000 celkem vyděláno zlata v arénách
27.8. 80.000 získaného zlata v Circus Turma
28.8. 130.000 celkem vyděláno zlata v arénách
29.8. 90.000 získaného zlata v Circus Turma
29.8. 140.000 celkem vyděláno zlata v arénách
30.8. 100.000 získaného zlata v Circus Turma
30.8. 150.000 celkem vyděláno zlata v arénách
30.8. 110.000 získaného zlata v Circus Turma
30.8. 400 soubojů v Circus Turma
1.9. 160.000 celkem vyděláno zlata v arénách
3.9. 120.000 získaného zlata v Circus Turma
4.9. 170.000 celkem vyděláno zlata v arénách
5.9. 140.000 získaného zlata v Circus Turma
5.9. 500 soubojů v Circus Turma
5.9. 190.000 celkem vyděláno zlata v arénách
5.9. 150.000 získaného zlata v Circus Turma
5.9. 200.000 celkem vyděláno zlata v arénách
6.9. 160.000 získaného zlata v Circus Turma
6.9. 210.000 celkem vyděláno zlata v arénách
8.9. 170.000 získaného zlata v Circus Turma
8.9. 220.000 celkem vyděláno zlata v arénách
9.9. 180.000 získaného zlata v Circus Turma
9.9. 230.000 celkem vyděláno zlata v arénách
9.9. 600 soubojů v Circus Turma
10.9. 190.000 získaného zlata v Circus Turma
10.9. 240.000 celkem vyděláno zlata v arénách
11.9. 210.000 získaného zlata v Circus Turma
11.9. 260.000 celkem vyděláno zlata v arénách 

12.Levl

12.9. 230.000 získaného zlata v Circus Turma
12.9. 280.000 celkem vyděláno zlata v arénách
12.9. 700 soubojů v Circus Turma
13.9. 240.000 získaného zlata v Circus Turma
13.9. 290.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.9. 300.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.9. 250.000 získaného zlata v Circus Turma
15.9. 310.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.9. 260.000 získaného zlata v Circus Turma
16.9. 800 soubojů v Circus Turma
17.9. 320.000 celkem vyděláno zlata v arénách
17.9. 270.000 získaného zlata v Circus Turma
18.9. 330.000 celkem vyděláno zlata v arénách
19.9. 280.000 získaného zlata v Circus Turma
19.9. 340.000 celkem vyděláno zlata v arénách
20.9. 300.000 získaného zlata v Circus Turma
20.9. 360.000 celkem vyděláno zlata v arénách
20.9. 900 soubojů v Circus Turma
21.9. 310.000 získaného zlata v Circus Turma
21.9. 370.000 celkem vyděláno zlata v arénách
25.9. 340.000 získaného zlata v Circus Turma
25.9. 400.000 celkem vyděláno zlata v arénách
26.9. 1.000 soubojů v Circus Turma
26.9. 350.000 získaného zlata v Circus Turma
26.9. 410.000 celkem vyděláno zlata v arénách
26.9. 500 soubojů v aréně
27.9. 360.000 získaného zlata v Circus Turma
27.9. 420.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.9. 370.000 získaného zlata v Circus Turma
28.9. 430.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.9. 1.100 soubojů v Circus Turma
29.9. 380.000 získaného zlata v Circus Turma
29.9. 440.000 celkem vyděláno zlata v arénách
30.9. 450.000 celkem vyděláno zlata v arénách
30.9. 390.000 získaného zlata v Circus Turma
2.9. 470.000 celkem vyděláno zlata v arénách
2.9. 410.000 získaného zlata v Circus Turma
3.9. 490.000 celkem vyděláno zlata v arénách
3.9. 430.000 získaného zlata v Circus Turma
3.10. 1.200 soubojů v Circus Turma
3.10. 50.000 způsobených zranění
4.10. 440.000 získaného zlata v Circus Turma
4.10. 510.000 celkem vyděláno zlata v arénách
5.10. 450.000 získaného zlata v Circus Turma

13.Levl

6.10. 460.000 získaného zlata v Circus Turma
6.10. 530.000 celkem vyděláno zlata v arénách
7.10. 470.000 získaného zlata v Circus Turma
7.10. 540.000 celkem vyděláno zlata v arénách
8.10. 480.000 získaného zlata v Circus Turma
8.10. 1.300 soubojů v Circus Turma
8.10. 550.000 celkem vyděláno zlata v arénách
9.10. 490.000 získaného zlata v Circus Turma
9.10. 560.000 celkem vyděláno zlata v arénách                                                              10.10.500.000 získaného zlata v Circus Turma
10.10.510.000 získaného zlata v Circus Turma
10.10. 580.000 celkem vyděláno zlata v arénách
11.10. 600.000 celkem vyděláno zlata v arénách
11.10.530.000 získaného zlata v Circus Turma                                                              12.10. 610.000 celkem vyděláno zlata v arénách
13.10 .540.000 získaného zlata v Circus Turma
14.10. 620.000 celkem vyděláno zlata v arénách
14.10. 550.000 získaného zlata v Circus Turma
16.10. 630.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.10. 560.000 získaného zlata v Circus Turma
17.10. 640.000 celkem vyděláno zlata v arénách
17.10. 570.000 získaného zlata v Circus Turma
18.10. 650.000 celkem vyděláno zlata v arénách
18.10. 1.500 soubojů v Circus Turma
20.10. 580.000 získaného zlata v Circus Turma
20.10. 660.000 celkem vyděláno zlata v arénách
21.10. 590.000 získaného zlata v Circus Turma
21.10. 670.000 celkem vyděláno zlata v arénách
22.10. 600.000 získaného zlata v Circus Turma
23.10. 680.000 celkem vyděláno zlata v arénách
24.10. 610.000 získaného zlata v Circus Turma
24.10. 1600 soubojů v Circus Turma
24.10. 690.000 celkem vyděláno zlata v arénách
24.10. 620.000 získaného zlata v Circus Turma
25.10. 700.000 celkem vyděláno zlata v arénách

25.10. 630.000 získaného zlata v Circus Turma
26.10. 710.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.10. 640.000 získaného zlata v Circus Turma
28.10. 710.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.10. 1700 soubojů v Circus Turma
29.10. 650.000 získaného zlata v Circus Turma
29.10. 730.000 celkem vyděláno zlata v arénách
30.10. 660.000 získaného zlata v Circus Turma
30.10. 740.000 celkem vyděláno zlata v arénách
31.10. 670.000 získaného zlata v Circus Turma
31.10. 750.000 celkem vyděláno zlata v arénách
1.11. 1800 soubojů v Circus Turma
1.11. 770.000 celkem vyděláno zlata v arénách
1.11. 690.000 získaného zlata v Circus Turma
1.11. 700 soubojů v aréně
2.11. 780.000 celkem vyděláno zlata v arénách
3.11. 700.000 získaného zlata v Circus Turma
6.11. 800.000 celkem vyděláno zlata v arénách
6.11. 720.000 získaného zlata v Circus Turma
6.11. 1900 soubojů v Circus Turma
9.11. 820.000 celkem vyděláno zlata v arénách
9.11. 740.000 získaného zlata v Circus Turma
10.11. 830.000 celkem vyděláno zlata v arénách
11.11. 750.000 získaného zlata v Circus Turma
11.11. 2.000 soubojů v Circus Turma

11.11. 840.000 celkem vyděláno zlata v arénách
12.11. 760.000 získaného zlata v Circus Turma
12.11. 850.000 celkem vyděláno zlata v arénách
13.11. 770.000 získaného zlata v Circus Turma
13.11. 860.000 celkem vyděláno zlata v arénách
13.11. 780.000 získaného zlata v Circus Turma
14.11. 890.000 celkem vyděláno zlata v arénách

15.11. 790.000 získaného zlata v Circus Turma
16.11. 880.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.11. 800.000 získaného zlata v Circus Turma
17.11. 890.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.11. 810.000 získaného zlata v Circus Turma
17.11. 900.000 celkem vyděláno zlata v arénách
22.11. 920.000 celkem vyděláno zlata v arénách
22.11. 830.000 získaného zlata v Circus Turma
23.11. 840.000 získaného zlata v Circus Turma
23.11. 930.000 celkem vyděláno zlata v arénách
25.11. 850.000 získaného zlata v Circus Turma
26.11. 2.300 soubojů v Circus Turma
27.11. 860.000 získaného zlata v Circus Turma
27.11. 950.000 celkem vyděláno zlata v arénách
29.11. 880.000 získaného zlata v Circus Turma
29.11. 970.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.11. 2.400 soubojů v Circus Turma
30.11. 890.000 získaného zlata v Circus Turma
30.11. 980.000 celkem vyděláno zlata v arénách
1.12. 900.000 získaného zlata v Circus Turma
1.12. 990.000 celkem vyděláno zlata v arénách
3.12. 1.000.000 celkem získaného zlata v arénách
3.12. 910.000 získaného zlata v Circus Turma
5.12. 930.000 získaného zlata v Circus Turma
5.12. 1.020.000 celkem vyděláno zlata v arénách
5.12. 2.500 soubojů v Circus Turma
6.12. 960.000 získaného zlata v Circus Turma
6.12. 1.050.000 celkem vyděláno zlata v arénách
7.12. 1.060.000 celkem vyděláno zlata v arénách
7.12. 970.000 získaného zlata v Circus Turma
8.12. 2.600 soubojů v Circus Turma
10.12. 1.080.000 celkem vyděláno zlata v arénách
10.12. 990.000 získaného zlata v Circus Turma
11.12. 1.090.000 celkem vyděláno zlata v arénách
11.12. 1.000.000 získaného zlata v Circus Turma
12.12. 1.100.000 celkem vyděláno zlata v arénách
14.12. 1.050.000 získaného zlata v Circus Turma
14.12. 1.150.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.12. 1.060.000 získaného zlata v Circus Turma
15.12. 1.160.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.12. 1.170.000 celkem vyděláno zlata v arénách
16.12. 1.080.000 získaného zlata v Circus Turma
17.12. 1.180.000 celkem vyděláno zlata v arénách
17.12. 1.090.000 získaného zlata v Circus Turma
18.12. 1.200.000 celkem vyděláno zlata v arénách
18.12. 1.100.000 získaného zlata v Circus Turma
19.12. 2.800 soubojů v Circus Turma
19.12. 1.230.000 celkem vyděláno zlata v arénách
19.12. 1.130.000 získaného zlata v Circus Turma
20.12. 1.250.000 celkem vyděláno zlata v arénách
20.12. 1.160.000 získaného zlata v Circus Turma

21.12. 1.270.000 celkem vyděláno zlata v arénách
21.12. 1.180.000 získaného zlata v Circus Turma
22.12. 1.290.000 celkem vyděláno zlata v arénách
22.12. 1.200.000 získaného zlata v Circus Turma
23.12. 1.310.000 celkem vyděláno zlata v arénách
23.12. 1.220.000 získaného zlata v Circus Turma
26.12. 3.000 soubojů v Circus Turma
29.12. 1.300.000 získaného zlata v Circus Turma
29.12. 1.400.000 celkem vyděláno zlata v arénách
6.1. 1.500.000 celkem vyděláno zlata v arénách
6.1. 1.400.000 získaného zlata v Circus Turma
6.1. 3.300 soubojů v Circus Turma
6.10. 1.600.000 celkem vyděláno zlata v arénách
6.10. 1.500.000 získaného zlata v Circus Turma
11.1. 3.400 soubojů v Circus Turma

15.1. 1.700.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.1. 1.600.000 získaného zlata v Circus Turma
15.1. 3.500 soubojů v Circus Turma
20.1. 1.800.000 celkem vyděláno zlata v arénách
20.1. 1.700.000 získaného zlata v Circus Turma

 28.1. 1.900.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.1. 1.800.000 získaného zlata v Circus Turma
2.2. 2.000.000 celkem získaného zlata v arénách (14.levl.)
2.2. 1.900.000 získaného zlata v Circus Turma
12.2. 2.100.000 celkem vyděláno zlata v arénách
13.2. 2.000.000 získaného zlata v Circus Turma

17.2. 2.200.000 celkem vyděláno zlata v arénách
19.2. 2.100.000 získaného zlata v Circus Turma
23.2. 2.300.000 celkem vyděláno zlata v arénách
24.2. 2.200.000 získaného zlata v Circus Turma
27.2  2.400.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.2. 2.300.000 získaného zlata v Circus Turma
5.3. 2.500.000 celkem vyděláno zlata v arénách

8.3. 2.400.000 získaného zlata v Circus Turma
10.3. 2.600.000 celkem vyděláno zlata v arénách
15.3. 2.500.000 získaného zlata v Circus Turma
21.3. 2.700.000 celkem vyděláno zlata v arénách
28.3. 2.600.000 získaného zlata v Circus Turma
1.4. 5.000 soubojů v Circus Turma

2.3. 2.800.000 celkem vyděláno zlata v arénách
3.4. 2.700.000 získaného zlata v Circus Turma

22.4. 2.900.000 celkem vyděláno zlata v arénách
26.4. 3.000.000 celkem získaného zlata v arénách (15.levl.)

3.5. 2.900.000 získaného zlata v Circus Turma

16.5. 3.000.000 získaného zlata v Circus Turma

20.7. 4.000.000 celkem získaného zlata v arénách (16.levl.)

 11.9. 5.000.000 celkem získaného zlata v arénách (17.levl.)

19.9. 8.000 soubojů v Circus Turma

2.10. 5.000.000 získaného zlata v Circus Turma

 6.11. 6.000.000 celkem získaného zlata v arénách (18.levl.)

 12.12. 7.000.000 celkem získaného zlata v arénách (18.levl.)

26.12. 7.000.000 získaného zlata v Circus Turma

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář